Montáž komínů BLK

STAVBA STAVEBNICOVÝCH KOMÍNŮ BLK
(NEJLEHČÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO V ČR)

Stavebnicový univerzální komín BLK se skládá z betonových lehčených tvárnic, tepelné izolace
Nobasil a komínové vložky z korozivzdorné oceli ČSN 17348 (tl. 1 mm, vařená plazmou). Váha komína od 38 kg/m.
Komínové těleso BLK je možné sestavit jako přímý kouřovod založený na stropě nad spotřebičem.
Do komínového tělesa je možné použít různé druhy vložek pro veškeré druhy spotřebičů, včetně přetlakových a společných komínů.

CENA 8m KOMÍNOVÉHO KOMPLETU BLK PRO
TUHÁ PALIVA VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE.

PRŮMĚR CENA
150 mm
29 000,-Kč

180 mm
32 000,-Kč

200 mm
33 000,-Kč

250 mm
38 000,-Kč

dvouprůduchový
2 x 200 mm

65 000,-Kč

CENA ZA 1 m NAD 8 m

PRŮMĚR
CENA za každý 1 m
150 mm
2 500,-Kč
180 mm
2 900,-Kč
200 mm
3 100,-Kč
250 mm
3 400,-Kč
dvouprůduchový
2 x 200 mm

5 900,-Kč

Cena zahrnuje: materiál, 1 x kontrolní - vybírací kus, 1 x T kus, komínové těleso, krycí betonovou desku, montáž, dopravu ve vyznačených oblastech (viz hlavní strana) a revizní zprávu. Doprava do ostatních oblastí dle velikosti zakázky.
Montáž komínů odpovídá ČSN - 734210, 734201 a EN - 1443 dle novelizace v roce 2002 (navrhování komínů a kouřovodů) a požární normě ČSN 061008.
Na veškeré používané výrobky je vydáno prohlášení o shodě.
Záruční doba na systém je 10 let.
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.