Frezovani kominů

Frézování komínů

Umožňuje zvětšení komínového průchodu bez nutnosti bourání komínového zdiva.
FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ – Ustecký kraj,Středočeský kraj,Liberecký a Karlovarský kraj,
Technologie frézování umožňuje využít stávající komínové šachty i k provozu moderních tepelných spotřebičů.
Komínová fréza je speciální zařízení, které slouží ke zvětšování komínových průduchů při rekonstrukcích domů. Do takto upraveného průduchu pak lze spustit vložku potřebné dimenze. Zařízení se spouští shora do komína a lze jím frézovat jak přímé, tak uhýbané komíny. Vyfrézovat je možné až 1/3 tloušťky stávajícího zdiva. Tím je v naprosté většině případů zajištěno vytvoření dostatečného průřezu pro spuštění vložek a napojení nového spotřebiče.
Technologii frézování lze použít u komínů, které jsou v přiměřeně dobrém technickém stavu, kde frézovaný průduch je průchozí a komínové zdivo je soudržné. Minimální průřez komína, který lze frézovat je 100 mm. Frézuje-li se komínové těleso se sdruženými průduchy, je možné frézovat pouze každý druhý průduch.
Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů:
- komín musí být průchozí,
- musí být zajištěn bezpečný přístup k ústí komína,
- všechny prostory v objektu kterými prochází komín musí být po dobu frézování přístupné,
- v případě, že je komín lomený ve větším úhlu je nutné v místě lomu vybourat montážní otvor.
Ceny smluvní nabízime spolupráci Všem firmám pracujem 7dní v týdnu.