Úvod

Nabízíme tyto služby v oboru kominictví a servis plynových spotřebičů v Středočeském kraji.
- autorizovaný servis kotlů Vaillant,Buderus,Mora.
- čištění komínů
- vložkování komínů
- frézování komínů
- prohlídky a revize komínů kamerovým systémem
- stavby komínových systémů
- opravy komínů
- posouzení projektové dokumentace

Nabízíme Vám možnost pravidelných kontrol spalinových cest na tuhá i plynná paliva. Možnost zajistit i komplexní kominické služby. Od rekonstrukce , stavby komínů dále prohlídky inspekční kamerou, které jsou téměř nutností u kontroly starších komínů , frézování komínů , vložkování , či stavby úplně nových komínů . Mojí hlavní prioritou je maximální kvalita a důkladnost práce.

Součástí práce kominíka jsou práce spojené s montáží a stavbou komínů, rekonstrukce komínových průduchů, rekonstrukce komínů nebo komínových těles. Dále také revizní služby jako měření spalovacích zdrojů, kontrola spalinových cest, pravidelné čištění a kontrola komínů. Někteří kominíci se zabývají také poradenstvím týkajícího se problematiky stavby komínů a vhodnosti materiálů na danou stavbu. Součástí práce kominíka může být i tvorba návrhů komínů.

Potřebujete vyčistit komín? Provádím čištění komínů a kouřovodů (potrubí kamen). V praxi to znamená především zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů. Původní světlost průduchu, neboli průzor komínu, musí být prostě udržován bez nánosů sazí a jiných nečistot.
Pokud je topení a komín využíván pouze v zimě, mohou se především v průběhu letních měsíců do komína dostat i různé jiné nečistoty, které musím rovněž odstranit. Na topnou sezónu musí být vždy připraven čistý komín.
Co vše je součástí čištění komínu,kominíkem.
K čištění komínu patří i kontrola, popřípadě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně kontroly potrubí (kouřovody), odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky apod. Současně s tím musím vždy prověřit stav celé spalinové cesty. Zkontroluji opotřebenost stavebního materiálu, zdivo komínu, případnou vlhkost a bezpečnost kouřovodu a těsnost komínu. To vše je z hlediska požární bezpečnosti velice důležité.
Jak vidíte, dá čištění komínů a kontrola kouřovodů hromadu práce a je spojena s velkou osobní odpovědností. Když mám někomu vyčistit komín, musím komín prověřit od spotřebiče po vrcholek samotného komínu.
Aby vám nebouchly saze v komíně.
Ať už máte jakýkoli spotřebič paliv – kamna na plyn, dřevo nebo uhlí – musíte při jejich provozu počítat s usazováním vyhořelých pevných částic na vnitřní stěně komínových trubek (kouřovodu) i samotného komínu.
Když byste si tyto usazeniny nenechali vyčistit od kominíka, způsobovaly by vám snížení komínového tahu. V horším případě by vám v kamnech nebo v kouřovodu lidově řečeno bouchly saze. To sice může znít legračně, kdo však viděl následky popálenin a požár vzniklý z výbuchu sazí, nedá na pečlivý a pravidelný kominický servis svého domu dopustit.

SEO
Prodej komínů a vložek